Wymiana płynu chłodniczego

Zadaniem płynu w układzie chłodzenia jest utrzymywanie właściwej temperatury silnika oraz zabezpieczenie układu przed korozją.

Płyn z czasem traci swoje właściwości (np. odporność na zamarzanie, właściwości antykorozyjne) w związku z czym należy go regularnie kontrolować i w razie potrzeby wymienić.

Jeśli nie chcemy doprowadzić do poważnej awarii, płyn chłodniczy powinien być wymieniany co 2 do 3 lat, jednak co najmniej raz w miesiącu należy dokonywać kontroli jego poziomu.

Konsekwencje zaniedbania kontroli płynu chłodniczego to głównie:

  • uszkodzenie chłodnicy lub bloku silnika
  • zniszczenie elementów układu chłodniczego
  • osadzanie się kamienia, korozja – co może doprowadzić do zepsucia się pompy wody
  • przegrzanie się silnika, co powoduje jego zatarcie

Przy wymianie płynu chłodniczego należy szczególnie zwracać uwagę na instrukcję zamieszczoną na opakowania, gdyż ważna jest odpowiedni stosunek koncentratu i wody destylowanej (demineralizowanej).

Przy wyborze płynu wskazane jest uzyskanie rady mechanika lub sprzedawcy. W RJ Auto Serwis dysponujemy pełną gamą płynów chłodniczych do każdego typu pojazdu. Posiadamy mierniki jakości płynu chłodniczego i zawsze podczas przeglądu sprawdzamy temperaturę krzepnięcia.


Wymiana płynu w chłodnicy z płynem
160,00 zł