Wymiana akumulatora i test ładowania

Akumulator służy do rozruchu silnika oraz zapewnia funkcjonowanie wszystkich odbiorników prądu elektrycznego.

Akumulator posłuży nam długo bez większych problemów jeśli będziemy przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji. Przede wszystkim powinien być utrzymany w stanie suchym i czystym, a przy każdym przeglądzie należy zlecić serwisowi kontrolę poziomu naładowania akumulatora. Po drugie, akumulator musi być dobrze zamocowany w pojeździe, a zaciski biegunowe dobrze zaciśnięte i zabezpieczone warstwą wazeliny bezklasowej. W końcu, aby uniknąć całkowitego wyładowania nie zostawiajmy włączonych odbiorników prądu po wygaszeniu silnika, a jeżeli nie używamy akumulatora, dobrze jest go sprawdzić i ewentualnie doładować co kilka tygodni.


Kontrola akumulatora
40,00 zł
Wymiana akumulatora
50,00 zł
Wymiana paska klinowego
od 60,00 zł
Wymiana paska wielorowkowego
od 80,00 zł
Ładowanie akumulatora
40,00 zł
Kontrola obwodu ładowania, rozruchu i akumulatora
30,00 zł
Wymiana alternatora
od 150,00 zł