Sprawdzenie szczelności klimatyzacji

Nasi fachowcy znajdą i usuną przeciek oraz wyrównają poziom płynu. Wszystkie usługi wykonane przez RJ Auto Serwis zostaną wykonane z użyciem podzespołów i specyfikacji określonych przez producenta pojazdu.

Jeśli wydajność klimatyzacji spadnie w odczuwalny sposób, najprawdopodobniej oznacza to, że powstał przeciek, wskutek czego spadł poziom płynu chłodzącego.