Przegląd i diagnostyka klimatyzacji

Obejmuje sprawdzenie ciśnienia w układzie, temperatur powietrza przy dyszach nawiewowych, kontrolę i ewentualną wymianę filtra kabiny oraz diagnostykę elektroniczną.

Poza regularnym napełnieniem, sprawdzeniem szczelności i dezynfekcją układu klimatyzacji, ważna jest jego kontrola pod kątem ogólnej sprawności.